350 هزار کرون پاداش بازنشستگی از پول نفت به هر شهروند نروژ
استکهلمیان – هر شهروند نروژی در آستانه بازنشستگی خود دارای یک پاداش  350 هزار کرونی  در حساب بازنشستگی خود خواهد  بود. این پاداش از محل سود استخراج نفت این کشور تامین شده است.

قرار است که امسال سرمایه موجود در صندوق نفت نروژ (استاتنس پترولیوم فوند) به همراه سرمایه موجود در صندوق بازنشستگی "فولکه تریگ فوندت" این کشور در یک صندوق بازنشستگی تازه تاسیس دولتی قرار بگیرد. جمع کل این سرمایه, مبلغ نجومی
1600 میلیارد کرون نروژ خواهد بود.

این به این معنی است که هر نفر از جمعیت 4,5 میلیونی نروژ علاوه بر مبلغ بازنشستگی معمولی خود دارای یک پاداش
350 هزار کرونی در حساب بازنشستگی اش خواهد شد و درآمد حاصل از منابع طبیعی این کشور در راستای رفاه هر چه بیشتر مردم مستقیما به جیب شهروندان نروژ سرازیر میگردد. به گزارش خبرگزاری "ان تی بی" چنین   چیزی در نوع خود در جهان بی نظیر است.

نروژ یکی از ثروتمندترین و مرفه ترین کشورهای اروپا و جهان است و دارای سطح استاندارد زندگی بسیار بالا میباشد. برای طبیعت زیبا و دست نخورده این کشورنمیتوان در جهان همتایی یافت.

پزشکان و پرستاران ایرانی زیادی در سوئد, بواسطه حقوقهای بالاتر در نروژ در سالهای اخیر به این کشور مهاجرت کرده اند که بواسطه نزدیکی زبان این کشور با زبان سوئدی مهاجرت به آن را بسیار آسانتر از دیگر کشورهایی اروپایی میکند. ایرانیان دارای تابعیت سوئدی نیازی به اجازه کار و اقامت جهت مهاجرت به نروژ ندارند.

سوئد, نروژ, دانمارک, فنلاند و ایسلند از روزگاران بسیار دور در چهارچوب کشورهای شمالی روابطی بسیار نزدیک با یکدیگر داشته اند که حتی قبل از اتحادیه اروپا مهاجرت و کار در کشور متقابل را برای اتباع این کشورها ممکن ساخته است. نروژ عضو اتحادیه اروپا نیست اما قرارداد مخصوصی با این اتحادیه دارد که این کشور را با وجود عدم عضویت در اتحادیه اروپا به عضویت قرارداد شنگن پذیرفته است.

www.stoc 2006.02.27

© 2005 Stockholmian. All rights reserved.
تمامی حقوق برای استکهلمیان محفوظ است. بیان شفاهی بخش یا تمامی یک مطلب از استکهلمیان در رادیو, تلویزیون و مشابه آن با ذکر واضح "استکهلمیان دات کام" بعنوان منبع مجاز است. هر گونه  استفاده  کتبی از بخش یا تمامی یک مطالب از استکهلمیان در سایتهای اینترنتی فقط در صورت قرار دادن لینک مستقیم و قابل "کلیک" به آن مطلب در استکهلمیان مجاز بوده و در رسانه های چاپی نیز فقط در صورت چاپ واضح "استکهلمیان دات کام" بعنوان منبع مجاز است. هر گونه دخل و تصرف در مطالب استکهلمیان و بازتاب مجدد آن بصورتی متفاوت مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.