عکس العمل شدید سیاستمداران سوئدی نسبت به نامه "اتحادیه مسلمانان" به احزاب پارلمان
استکهلمیان – نامه ای که توسط "محمود الدبه" رئیس "اتحادیه مسلمانان" سوئد به احزاب پارلمان سوئد ارسال شده است تبدیل به یکی از رئوس اخبار روز  جمعه
28 آوریل در سوئد گردیده و عکس العمل های خشمگینانه ای را بدنبال خود داشته است.  حتی سیاستمداران سوئدی که از ملایمترین و محتاط ترین در نوع خود در جهان بشمار میروند عکس العمل های شدیدی نسبت به آن نشان داده اند.

در این نامه که بخشهایی از آن بصورتی آمرانه نوشته شده است لیست بلند بالایی از "شرط و شروطی" بچشم میخورد که در مواردی نه بصورت "تقاضا" بلکه بصورت دعوی (کراو) به همه احزاب پارلمان سوئد ارسال گردیده است.

"محمود الدبه" در این نامه خواستار آن شده است که مسلمانان در سوئد مشمول قوانین این کشور نشده بلکه قوانین مخصوص به خود را داشته باشند. برخی از خواسته های اعلام شده توسط "اتحادیه مسلمانان سوئد" در تظاد مستقیم با اصول برای سوئدیها مقدسی مانند برابری مطلق زن و مرد قرار دارد که مردم و جامعه سوئد جهت دست یابی به آن بیش از صد سال تلاش و کوشش نموده اند.

درخواستهای "محمود الدبه" در مقام رییس "اتحادیه مسلمانان سوئد" لیست بلندی را تشکیل میدهد. از جمله:

- دولت باید اجرای قوانین جداگانه برای مسلمانان را به مرحله اجرا درآورد.
- یک مسجد در هر شهر و کمون ساخته شود.
- کمونها موظف شوند جهت ساخت مسجد برای ساکنین مسلمان خود وام بدون بهره ترتیب دهند.
- "امامان" به مدارس دولتی سوئد فرستاده شده و بعنوان معلمین رسمی به دانش آموزان مسلمان اصول دین را تدریس نمایند.
- طلاق میان مسلمانان توسط "امامان" مورد تایید قرار گیرد تا قوت قانونی یابد.
- همه کمونهای سوئد باید موظف شوند سالن های ورزشی و نیز استخرهای خود را یک روز در هفته زنانه و یک روز در هفته مردانه کنند (جهت تفهیم بیشتر سوئدیها, در این بخش نامه برای آنان توضیح داده شده است که منظور از زنانه کردن این است که هیچ مرد یا حتی پسری نباید حق حضور در کل سالن ورزشی یا استخر را داشته باشد).
- همه مسلمانان باید در روزهای عید فطر و "عید ال ادها" با حفظ حقوق خود تعطیل رسمی باشند.
- دو ساعت مرخصی از کار در وسط روز برای مسلمانان که بتوانند در نماز جمعه شرکت کنند. ساعت آن نیز در نامه مشخص شده است, در زمستانها مابین ساعات
12 الی 14 و در تابستانها مابین ساعات 13 الی 15.
- قوانین حمایت از حیوانات در سوئد که بیهوش کردن حیوان قبل از کشتن را اجباری میکند تا از درد کشیدن جلوگیری گردد نادیده گرفته شده و ذبح اسلامی قانونی گردد.
- همه کمونها موظف شوند گورستانی مخصوص مسلمانان در اختیار آنان بگذارند.
- رشته ای جهت تربیت "امامان" در دانشگاههای سوئد ایجاد گردد و زبان تدریس این رشته نیز عربی باشد.

"تمام و کمال غیر قابل پذیرش"
"ینس اوربک" وزیر همبستگی و نیز وزیر برابری مرد و زن در سوئد سریعا و صریحا شرط و شروط  اعلام شده توسط "اتحادیه مسلمانان سوئد" را "تمام و کمال غیر قابل پذیرش" نامید و تاکید کرد که قوانین یکسان سوئد برای زنان و مردان نتیجه تلاش و زحمتی دیرینه بوده است و این قوانین بصورت یکسان در مورد همه اجرا خواهد شد.

 بخش بزرگی از مسلمانان نیز از معترضین به چنین درخواستهایی هستند. وزیر همپیوستگی سوئد میگوید که خود شخصا با شورای مسلمانان در تماس است و  میداند که درخواستهای "اتحادیه مسلمانان سوئد" مورد حمایت آنان قرار ندارد. "اتحادیه مسلمانان سوئد" حدود 70 هزار "عضو" به ثبت رسانده است.

دیگر سیاستمداران بلند پایه احزاب پارلمانی سوئد نیز در کنار سازمانهای مختلف حمایت از حقوق زنان و کودکان در سوئد عکس العمل های خشمگینانه و شدیدی به درخواستهای "اتحادیه مسلمانان" نشان داده اند.  

احزاب ناسیونالیست سوئد که هر روزه به تعداد طرفداران آنها اضافه میشود نیز بیکار ننشسته اند و از جمله "روبرت آلمگرن" رهبر حزب ناسیونال دمکراتهای سوئد (ناشونال دمکراترنا) با اشاره به این نامه و دامن زدن به نارضایتی عمیق سوئدیها بهنگام مطرح شدن چنین درخواستهایی اعلام کرده است که در صورت به قدرت رسیدن در انتخابات پارلمانی آینده در سوئد تلاش خواهد کرد همه مسلمانان و غیر اروپائیان را بصورت گسترده نه تنها از سوئد بلکه از سراسر اروپا به کشورهای خود برگرداند تا آنان در خاورمیانه و بدون دخالت اروپا به کشمکشهای مربوط به خود بپردازند.

 متن کامل نامه "محمود الدبه" رییس "اتحادیه مسلمانان سوئد" به احزاب پارلمان سوئد از طریق  لینک زیر قابل مطالعه است. آدرس ئی میل و تلفن "محمود الدبه" نیز در پایان همین نامه جهت علاقمندان به تماس با وی درج گردیده است.

لینکهای مربوط
نامه "محمود الدبه" رییس "اتحادیه مسلمانان" به احزاب پارلمان سوئد

www.stoc 2006.04.28

© 2005 Stockholmian. All rights reserved.
تمامی حقوق برای استکهلمیان محفوظ است. بیان شفاهی بخش یا تمامی یک مطلب از استکهلمیان در رادیو, تلویزیون و مشابه آن با ذکر واضح "استکهلمیان دات کام" بعنوان منبع مجاز است. هر گونه  استفاده  کتبی از بخش یا تمامی یک مطالب از استکهلمیان در سایتهای اینترنتی فقط در صورت قرار دادن لینک مستقیم و قابل "کلیک" به آن مطلب در استکهلمیان مجاز بوده و در رسانه های چاپی نیز فقط در صورت چاپ واضح "استکهلمیان دات کام" بعنوان منبع مجاز است. هر گونه دخل و تصرف در مطالب استکهلمیان و بازتاب مجدد آن بصورتی متفاوت مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.