هزینه اخراج محمد و خانواده اش به ایران: 400 هزار کرون
استکهلمیان – مقامات سوئدی تایید نموده اند که تنها اخراح محمد عطارباشی نوجوان 21 ساله ایرانی و خانواده اش به ایران که به شکست انجامید جمعا بالغ بر 400 هزار کرون سوئد (نزدیک به 51 میلیون تومان) هزینه در بر داشته است.

از جمله مخارج
21 روز بازداشت این خانواده قبل از اخراجشان به ایران 225 هزار کرون,  مخارج بلیط رفت 10 نفر (1 افسر پلیس, 4 کارمند سازمان مراقبت از زندانهای کشور,یک مترجم  به اضافه محمد, پدر, خواهر و برادر او) به ایران 100 هزار کرون.

علاوه بر این چون سوئدیها مطمئن بودند که این خانواده را در ایران باقی خواهند گذارد و برای آنها بلیط برگشت به سوئد تهیه نکرده بودند توسط پلیس ایران مجبور شدند در محل و در تهران برای خانواده عطارباشی بلیط برگشت خریداری نمایند! که مبلغ دقیق آن هنوز مشخص نیست.

در کل تخمین زده شده است که تلاش شکست خورده اخراج این خانواده ایرانی به ایران که در یک روز چهارشنبه اخراح و در یک روز پنج شنبه به سوئد بازگشتند جمعا مبلغ
400 هزار کرون هزینه در بر داشته است.  در این محاسبه هزینه اخراج اول محمد به ایران محاسبه نشده است.

محمد میگوید که رئیس بخش ترانزیت اداره مهاجرت شدیدا از دست آنها عصبانی است و جهت انتقام میخواهد بجای شهر سوندسوال که این خانواده 5 سال در آن زندگی کرده و مایل به برگشت به این شهر است آنها را به یک کمپ پناهندگی دورافتاده در دالارنا بفرستد. محمد ادامه میدهد: "تقصیر من چیه! ما که از اول گفتیم برمیگردیم!".

اخراج گران و شکست خورده محمد و خانواده اش در حالی صورت گرفت که هم وزارت خارجه سوئد و هم سفارت ایران در استکهلم پیش بینی نموده بودند که این خانواده به سوئد بازگردانده خواهند شد. اما پلیس سوئد با این وجود بر این عقیده بود که اخراج آنان به ایران ممکن است و با این ارزیابی اشتباه
400 هزار کرون خرج بر روی دست مالیات دهندگان قرار داد و عملکرد نسنجیده و گران آن در مطبوعات سوئد مورد انتقاد و حتی تمسخر روزنامه نگاران این کشور قرار گرفت.

قاعدتا حال که اخراج محمد و خانواده اش به ایران توسط پلیس با شکست مواجه شده است پلیس باید مراتب "وجود مانع جهت اخراج" را به اداره مهاجرت گزارش نماید. که ممکن است چنین گزارشی این اداره را مجبور به صدور اقامت برای محمد و خانواده اش نماید (و شاید راه را برای دیگر ایرانیانی که در شرایط مشابه بسر میبرند هموار نماید). اما هانس گاهلین در پلیس سوئد میگوید که قبل از ارائه چنین گزارشی به اداره مهاجرت مایل است بررسی نماید که تلاش اخراج این خانواده به ایران به چه دلایلی  به شکست انجامیده است.

www.stoc 2006.07.23

© 2006 Stockholmian. All rights reserved.
تمامی حقوق برای استکهلمیان محفوظ است. بیان شفاهی بخش یا تمامی یک مطلب از استکهلمیان در رادیو, تلویزیون و مشابه آن با ذکر واضح "استکهلمیان دات کام" بعنوان منبع مجاز است. هر گونه  استفاده  کتبی از بخش یا تمامی یک مطالب از استکهلمیان در سایتهای اینترنتی فقط در صورت قرار دادن لینک مستقیم و قابل "کلیک" به آن مطلب در استکهلمیان مجاز بوده و در رسانه های چاپی نیز فقط در صورت چاپ واضح "استکهلمیان دات کام" بعنوان منبع مجاز است. هر گونه دخل و تصرف در مطالب استکهلمیان و بازتاب مجدد آن بصورتی متفاوت مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.