امیر حیدری مظنون به قتل اولاف پالمه نخست وزیر اسبق سوئد
امیر حیدری
استکهلمیان – مدارکی که توسط مورخ سوئدی "لیف بیورکمن" در آرشیو "استاسی" پلیس امنیتی آلمان شرقی سابق کشف و اکنون در سوئد منتشر شده است حکایت از آن دارد که پلیس امنیتی آلمان شرقی راسا تحقیقاتی را جهت شناسایی قاتل اولاف پالمه نخست وزیر اسبق سوئد که در 28 فوریه 1986 در استکهلم به قتل رسید به انجام رسانده و پس از 8 ماه در گزارش نهایی خود به مقامات بلند پایه آلمان شرقی فردی را در این رابطه بعنوان "قاتل" شناسایی نموده است.

فرد شناسایی شده از سوی  پلیس امنیتی آلمان شرقی امیر حیدری, ایرانی مشهوری است که بواسطه قاچاق گسترده انسان به اتحادیه اروپا در نزد پلیس اتحادیه اروپا نامی شناخته شده است و بدنبال چند بار محکومیت  در رابطه با قاچاق انسان بیش از
13 سال از زندگی خود را در زندانهای مختلف اتحادیه اروپا بسر برده است. امیر حیدری هم اکنون بواسطه آخرین محکومیت خود به مدت 5 سال, در زندان "هلبی" در شهر "اسکیلستونا" بسر می برد.

در گزارش نهایی که از سوی "استاسی" پلیس امنیتی آلمان شرقی تهیه شده و با مهر محرمانه برای "اریش میلکه"امیر حیدری در سال 1986 و تصویر فانتومی فرضی از قاتل اولاف پالمه وزیر وقت امنیت ملی آلمان شرقی و بلند پایه ترین رئیس "استاسی" ارسال شده از جمله آمده است که امیر حیدری صبح روز 28 فوریه  1986 که اولاف پالمه در شب آن به قتل رسید با هواپیمایی وارد فرودگاه بین المللی آرلاندا در استکهلم شده و مهر ورود به فرودگاه استکهلم در گذرنامه امیر حیدری مندرج است. در همین گزارش آمده که "تصویر فانتومی" که پلیس سوئد از قاتل اولاف پالمه تهیه نموده با چهره امیر حیدری مطابقت دارد و اضافه شده که امیر حیدری انگیزه و دلایل کافی جهت متنفر بودن از اولاف پالمه نخست وزیر سوئد  و قتل وی را دارا بوده است.

در گزارش "استاسی" کپی گذرنامه ای که امیر حیدری در سال 1986 از آن استفاده نموده و مهر ورود به استکهلم در روز 28 فوریه 1986 دیده می شود. یعنی روزی که ولاف پالمه نخست وزیر وقت سوئد در ساعات پایانی آن با شلیک گلوله یک فرد ناشناس که بعدا متواری شد به قتل رسید.  کپی گذرنامه امیر حیدری همچنین نشان می دهد که وی در روز 3 مارس 2007, سه روز پس از به قتل رسیدن پالمه, از کپنهاک به آلمان شرقی پرواز کرده است.

ژنرال اریش میلکه وزیر امنیت ملی آلمان شرقیدر گزارشی که از سوی استاسی تسلیم "اریش میلکه" وزیر امنیت ملی آلمان شرقی شده است اطلاعات مشروحی از سابقه و گذشته امیر حیدری, گذرنامه وی, مسافرتهایی که انجام داده, اتوموبیلهایی که مورد استفاده قرار داده و بینش او نسبت به اولاف پالمه و وابستگی اش به گروه "فرونت ایرانیشر ناشونالیستن" در برلین غربی آن زمان وجود دارد.

کارشناس سیاسی استکهلمیان در این رابطه می گوید که پرواز امیر حیدری به فرودگاه استکهلم درست در صبح روز قتل اولاف پالمه و سپس مسافرتش به آلمان شرقی اگرچه در نگاه اول عجیب بنظر می رسد اما با توجه به فعالیتهای آن زمان او چندان تعجب برانگیز نیست. در آن سالها بیشترین تعداد متقاضیان پناهندگی ایرانی وارد سوئد شدند که تعداد آنها به هزاران نفر می رسد. در آن زمان دریافت ویزای آلمان شرقی از سفارت این کشور در آنکارا برای ایرانیان بدون مشکل صورت می گرفت.

ایرانیانی که بخاطر دارند می دانند که اکثریت این متقاضیان با کمک امیر حیدری و پس از تهیه ویزای آلمان شرقی ابتدا وارد برلین شرقی شده, پس از آن بدون مشکلی  پس از عبور از مرز دیوار برلین وارد آلمان غربی شده, در آنجا توسط شبکه گسترده امیر حیدری تحویل گرفته شده و سپس به طرق مختلف روانه سوئد می شدند. گروه بزرگ دیگری از ایرانیانی که با ویزای آلمان شرقی وارد این کشور می شدند نیز با کمک شبکه امیر حیدری از طریق بندر "ساسنیتز" در آلمان شرقی با کشتی روانه بندر "ترلبوری" در جنوب سوئد می شدند و تقاضای پناهندگی سیاسی می نمودند. بسیاری از ایرانیانی که امروزه در سوئد به موفقیتهای علمی و اقتصادی چشمگیر دست یافته اند از "مسافران" شبکه قاچاق انسان امیر حیدری بوده و به این طریق به سوئد آمده اند. اکثریت قابل توجهی از آنان جوانان فراری از خدمت سربازی در اوج جنگ ایران و عراق بودند که توسط خانواده های خود راهی سوئد می شدند و قوانین سوئد نیز در آن زمان تقریبا به همه آنها اقامات دائم اعطا می نمود.

به همین دلیل مسافرتهای آن زمان امیر حیدری  به آلمان شرقی و دیگر کشورهای اسکاندیناوی که در ارتباط با شبکه گسترده قاچاق انسان که او رهبر آن بود صورت می گرفت پدیده نادر و عجیبی نبود.

دولت سوسیال دمکرات وقت سوئد که اولاف پالمه فقید در آن دارای سمت نخست وزیری بود سرانجام دولتاولاف پالمه نخست وزیر اسبق سوئد آلمان شرقی را تحت فشار شدید قرار داد تا به هزاران متقاضی پناهندگی ایرانی اجازه عبور از خاک آلمان شرقی به سمت سوئد را ندهد و جلوی سیل ورود متقاضیان پناهندگی ایرانی به سوئد که براحتی با تهیه ویزای آلمان شرقی در ترکیه به این کشور آمده و سپس بدون جلوگیری مقامات این کشور راهی سوئد می شدند را بگیرد. فشارهای دولت سوئد سرانجام منجر شد که دولت آلمان شرقی کنترلهای شدیدتری را در مورد ایرانیان به مرحله اجرا بگذارد.

در گزارش "استاسی" فشار نخست وزیر اولاف پالمه بر روی دولت آلمان شرقی که عملیات قاچاق انسان توسط شبکه امیر حیدری  را با مشکل مواجه کرده بود بعنوان یکی از دلایل و  انگیزه های امیر حیدری جهت به قتل رساندن اولاف پالمه عنوان شده است.

ژنرال "جرهارد نیبر" از افسران بلند پایه استاسی که این گزارش را تسلیم وزیر امنیت ملی وقت آلمان و رئیس کل استاسی نموده در این گزارش انگیزه دیگر امیر حیدری برای قتل اولاف پالمه را سیاست دوستانه  دولت سوئد و بخصوص شخص اولاف پالمه با رژیم  آیت الله خمینی عنوان می کند. در گزارش "استاسی" امیر حیدری اعضای گروه "ملی گرایان ایرانی" در آلمان غربی عنوان شده است که به نوشته این گزارش با افسران سابق ساواک در حکومت پیشین ایران در رابطه بوده اند.

ژنرال "نیبر" گزارش محرمانه خود به "اریش میلکر" وزیر امنیت ملی آلمان شرقی را  با این پیشنهاد به پایان می برد که "امکان بهره برداری سیاسی از این اطلاعات می تواند مورد بررسی قرار گیرد".

"استیگ الکویست" رئیس تیم تحقیقات پرونده قتل اولاف پالمه در سوئد می گوید که از اینکه پلیس امنیتی آلمان شرقی چنین گزارشی را تهیه نموده هیچ اطلاعی ندارد. وی اضافه می کند که پلیس سوئد در همان زمان امیر حیدری را در لیست مظنونین به قتل قرار داده بود اما از آنجائیکه چندین شاهد مختلف در آن زمان شهادت داده بودند که در روزهای
28 فوریه و 1 مارس با امیر حیدری بوده اند وی در آن زمان از لیست مظنونین به قتل حذف شده است.

رئیس تیم تحقیقات پرونده قتل  پالمه که کماکان باز است اضافه می کند که پلیس سوئد اینک تقاضای دسترسی به آرشیو استاسی و مدارک در این رابطه را تسلیم خواهد نمود.

امیر حیدری تکذیب می کند
امیر حیدری که بواسطه محکومیت قبلی
5 سال زندان به جرم قاچاق انسان در حال حاضر در زندان "هلبی" در شهر "اسکیلستونا"ی سوئد بسر می برد از داخل زندان اتهامات درج شده در گزارش پلیس امنیتی آلمان شرقی از جمله عضویت در سازمان ایرانی که در گزارش از آن نام برده شده و نزدیک به افسران سابق ساواک و همکار سازمان جاسوسی آمریکا قلمداد شده است را شدیدا تکذیب می کند و می گوید که این سازمان را می شناخته اما ایدئولوژی آن سازمان که متمایل به راست بوده با ایدئولوژی خود وی که نزدیک به چپ است کاملا تفاوت دارد. 

امیر حیدری اضافه می کند که در روز قتل نخست وزیر سوئد جهت شرکت در جشن تولد پسرش که روز 28 فوریه  است به استکهلم پرواز کرده و در جشنی که همان شب در آپارتمانی در اپسالا برگزار شده شرکت نموده است. جشنی که هفت برادر و خواهر وی, مادر وی, دیگر اقوام و کلا 30 تا 40 شرکت کننده در آن همگی می توانند تایید کنند که وی در آن محل بوده است. جشنی که تا پاسی از نیمه شب و پس از زمان قتل پالمه نیز در جریان بوده که در خلال آن از وی عکسبرداری نیز شده است. وی افزوده گفت که پلیس سوئد در همان زمان وی را مورد بازجویی قرار داده اما با اطمینان از بی گناهیش وی را از لیست مظنونین حذف کرده است.

وی  ادعای "استاسی" مبنی بر سیاست دوستانه پالمه در قبال خمینی را غیر منطقی  خوانده و می گوید که بنظر می رسد استاسی دارای اطلاعات کافی در این رابطه نبوده است. امیر حیدری در پایان گفتگو با خبرنگار روزنامه اکسپرسن در زندان می گوید: "فکر نمی کردم که اینقدر زنده بمانم. اگر این همه در زندان نبودم بی شک تاکنون مرده بودم. من یکی از عوامل تبدیل سوئد به یک جامعه چند فرهنگی هستم. خیلی ها بدنبال جان من هستند".
 
اگرچه امیر حیدری  از سوی سیستم قضایی سوئد بعنوان یک قاچاقچی انسان که با اهداف مالی از درماندگی متقاضیان پناهندگی سوء استفاده کرده است معرفی می شود و
13 سال از 25 سال اقامت خود در سوئد را در نیز به همین واسطه در زندان سپری نموده است, اما اندک هم نیست تعداد ایرانیان و دیگر متقاضیان پناهندگی که با کمک شبکه گسترده او وارد سوئد شده اند از وی بعنوان یک "ناجی" و شخصیتی مشابه "رائول والنبری" یاد می کنند. "رائول وللنبری" یک دیپلمات سوئدی در خلال جنگ جهانی دوم بود که از طریق تهیه گذرنامه  و اوراق شناسایی جعلی برای هزاران یهودی آنان را از چنگال مرگ نجات داده و امکان شروع زندگی نوینی را به آنها ارزانی داشت.

پیوندهای مربوط
گزارش تصویری از گفتگویی در این رابطه با امیر حیدری در زندان


 

www.stoc  2007.09.15

© 2007 Stockholmian. All rights reserved.
تمامی حقوق برای استکهلمیان محفوظ است. بیان شفاهی بخش یا تمامی یک مطلب از استکهلمیان در رادیو, تلویزیون و مشابه آن با ذکر واضح "استکهلمیان دات کام" بعنوان منبع مجاز است. هر گونه  استفاده  کتبی از بخش یا تمامی یک مطالب از استکهلمیان در سایتهای اینترنتی در صورت قرار دادن لینک مستقیم و قابل "کلیک" به آن مطلب در استکهلمیان مجاز بوده و در رسانه های چاپی نیز در صورت چاپ واضح "استکهلمیان دات کام" بعنوان منبع مجاز است.

uppehållstillstånd persisktalande persiskt persiska persisk persien perser migrationsverket migrationsminister iranskt iranska iransk iranier iran invandrarverket invandrarverk invandrare farsi asylsökande asyllagen asyllag asyl tehran teheran
ایران ایرانی تهران فارسی سوئد سوئدی استکهلم گوتنبرگ یوتوبوری مالمو مهاجرت وکیل اداره مهاجرت دادگاه مهاجرتی روادید ویزا