آخرین جزئیات پیرامون امکان استفاده متقاضیان پناهندگی از  قانون مهاجرت کاری
استکهلمیان - قوانین مهاجرت کاری به  سوئد از 15 دسامبر پیش رو قوت قانونی خواهد یافت. جزئیات این قانون قبلا بصورت کلی اعلام شده و در استکهلمیان نیز به اطلاع عموم رسیده است, اما استکهلمیان همواره مایل بوده است که در درجه اول امکان استفاده متقاضیان پناهندگی از قوانین جدید را مد نظر قرار دهد و نه متخصصینی که با استفاده از قوانین جدید مایل به مهاجرت کاری به سوئد هستند.

بر اساس قوانین جدید مهاجرت کاری سوئد متقاضیان پناهندگی که به درخواست خود پاسخ منفی گرفته اند اما در سوئد دارای کار هستند نیز خواهند توانست تحت شرایط مشخصی و با استفاده از قانون مهاجرت کاری که از 15 ماه دسامبر قوت قانونی خواهد یافت در سوئد اقامت بگیرند.

در این رابطه از "مرکز اطلاعات ایرانیان" درخواست نمودیم تا آخرین اطلاعات در رابطه با قوانین مهاجرت کاری به سوئد را از نقطه نظر وضعیت متقاضیان پناهندگی با ذکر مثال شرح دهد. از جمله توضیحاتی در مورد فرصت دو هفته ای مهمی که در این قوانین پیش بینی شده و بسیاری از متقاضیان پناهندگی اطلاعی از آن ندارد.

********

استکهلمیان: قبل از هر چیز در مورد این فرصت دو هفته ای توضیحی بدهید چون بنظر می رسد افراد زیادی از آن مطلع نیستند. این فرصت دو هفته ای به چه معنی است و در چه زمانی باید به آن توجه شود.
اطلاعات ایرانیان: به آن معنی است که چنانچه یک متقاضی پناهندگی تصمیم منفی آخر خود را از دادگاه مهاجرتی دریافت کند و این تصمیم قوت قانونی یابد وی تنها
2 هفته فرصت دارد که بر اساس قوانین جدید مهاجرت کاری درخواست اقامت تسلیم نماید.

استکهلمیان: یعنی اگر یک متقاضی پناهندگی که آخرین پاسخ منفی خود را از دادگاه مهاجرتی دریافت کرده است  حتی اگر بر اساس قوانین جدید استحقاق دریافت اقامت کاری را داشته باشد چنانچه تقاضای آن را در مدت دو هفته پس از دریافت آخرین پاسخ منفی اش تسلیم نکند شانس خود را جهت دریافت اقامت از طریق قوانین جدید مهاجرت کاری خراب کرده است؟
اطلاعات ایرانیان: بله و باید سوئد را ترک کند.

استکهلمیان: کدام دسته از متقاضیان پناهندگی امکان استفاده از قوانین مهاجرت کاری جهت دریافت اقامت را خواهند داشت؟

اطلاعات ایرانیان: یک متقاضی پناهندگی که به درخواست پناهندگی خود پاسخ منفی دریافت نموده است, خواهد توانست در سوئد اقامت بگیرد مشروط بر اینکه قبل از دریافت آخرین پاسخ منفی خود حداقل 6 ماه در سوئد مشغول به کار بوده باشد. علاوه بر این کارفرما می بایست موافقت نماید که در حداقل یک سال آینده نیز کار در اختیار متقاضی قرار خواهد داد.

استکهلمیان: پس اگر برای مثال یک متقاضی پناهندگی پس از چهار ماه کار در سوئد پاسخ منفی آخر خود از دادگاه مهاجرتی دریافت کند امکان استفاده از قوانین جدید مهاجرت کاری  برای دریافت اقامت را نخواهد داشت؟
اطلاعات ایرانیان: قانونا خیر چون شرط حداقل شش ماه سابقه کار را ندارد.

استکهلمیان: آیا می شود "کلکی" زد که این دو ماه را جوری کش داد تا متقاضی پناهندگی بتواند شش ماه کار خود را پر کند, نظر من این است که برای مثال از تصمیم دادگاه مهاجرتی به دادگاه عالی مهاجرتی شکایت کرد. به این ترتیب تا دادگاه عالی مهاجرتی پاسخی (حتی منفی) به متقاضی پناهندگی بدهد وی کماکان و قانونا "در انتظار دریافت پاسخ آخر" بسر می برد و می تواند سابقه شش ماه کار خود را پر کند!! نظرتان در این مورد چیست؟
اطلاعات ایرانیان: البته استفاده از واژه "کلک" شاید در رابطه با اینگونه امور قانونی صحیح نباشد اما همانطور که شما اشاره کردید همیشه راه هایی برای دور زدن از قانون وجود دارد. اما باید توجه کنید که دادگاه عالی مهاجرتی تنها در موارد استثنائی و پرونده هایی را جهت رسیدگی قبول می کند که تصمیم گیری در مورد آنها از نقطه نظر حقوقی خط مشی داشته باشد که اکثریت بزرگ پروندهای پناهندگی اینگونه نیستند و رای داگاه مهاجرتی عملا پاسخ آخر تلقی می شود. اما خوب, این راه هم با توجه به وضعیت هر فرد می تواند راهی برای به قول شما "کش" دادن زمان باشد. باید دید اداره مهاجرت سوئد در چنین شرایطی چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد.

استکهلمیان: همه همکاران استکهلمیان طبیعتا مایلند که متقاضیان پناهندگی هموطنشان موفق به کسب اقامت در سوئد شوند, منظور من هم از "کلک" همان دور زدن قانون بود!! اما سوال دیگر اینکه آیا یک متقاضی پناهندگی اخراجی در صورتی که به ایران برگردد می تواند با توجه به اینکه با زبان سوئدی هم آشنایی دارد در سوئد کار پیدا کرده و مجددا از طریق مهاجرت کاری اقدام کند و به سوئد برگردد؟
اطلاعات ایرانیان: این پرسش را ما از اداره مهاجرت پرسیدیم و پاسخ داده اند که بله و درخواست پناهندگی قبلی شخص مشکلی جهت تسلیم یک تقاضای مهاجرت کاری بر اساس قوانین جدید ایجاد نخواهد کرد.

استکهلمیان: آیا همه افرادی که بر اساس شرایط اعلام شده در سوئد دارای کار باشند قادر به استفاده از این موقعیت خواهند بود؟
اطلاعات ایرانیان: نکته ای که میبایست به آن توجه کنید این است که منظور از کار در این رابطه کاری است که با اجاره قانونی از سوی اداره مهاجرت سوئد انجام می شود و فرد شاغل مانند هر شهروند دیگر سوئدی مالیات پرداخت میکند, به عبارت ساده تر یک کار کاملا قانونی و سفید.

استکهلمیان: از کارآموزیهای موسوم به "پراکتیک" هم می توان جهت پر کردن این شش ماه استفاده نمود؟
اطلاعات ایرانیان: خیر, کارآموزی و "پراکتیک" در این رابطه بعنوان کار تلقی نمی شود.

استکهلمیان: گفته می شود که چنانچه اداره مهاجرت رسیدگی به درخواست های پناهندگی را سریعتر کند امکان استفاده از قانون جدید برای متقاضیان پناهندگی محدودتر خواهد شد. منظور چیست؟ اینها چه ربطی به هم دارند؟

اطلاعات ایرانیان: این پرسش را قبلا بارها پاسخ داده ایم و بسیاری از متقاضیان پناهندگی در این رابطه با مرکز اطلاعات ایرانیان در تماس بوده اند. باید بگوییم که این پرسش شما نیز کمی به پرسش بالاتر ربط دارد. توجه کنید که یک متقاضی پناهندگی اصولا اجازه کار ندارد. اما چند سال قبل قانون جدیدی به مرحله اجرا گذاشته شد مبنی بر اینکه چنانچه مدت انتظار برای دریافت پاسخ به متقاضیان پناهندگی طولانی باشد آنان در طی مدت انتظار برای دریافت پاسخ حق کار کردن بصورت قانونی در سوئد را خواهند داشت و اداره مهاجرت می تواند برای آنان اجازه کار موقت صادر نماید. با توجه به این موضوع چنانچه اداره مهاجرت تخمین بزند که خواهد توانست در مدت زمانی کوتاه  به تقاضاهای پناهدگی متقاضیان پناهندگی رسیدگی کند در نتیجه آنان از نظر اداره مهاجرت مدت زیادی برای دریافت پاسخ در انتظار نخواهند ماند و بنابراین حقی جهت گرفتن اجازه کار نیز نخواهند داشت.

استکهلمیان: منظور از "مدت انتظار طولانی" چیست؟ چند هفته, چند ماه؟
اطلاعات ایرانیان: معمولا چنانچه تخمین زده شود که رسیدگی به یک پرونده پناهندگی بیشتر از
3-4 ماه طول خواهد کشید به فرد اجازه کار در مدت انتظار داده خواهد شد. اداره مهاجرت در زمینه صدور اجازه کار برای متقاضیانی که در انتظار بسر می برند سخاوتمندانه عمل می کند و معمولا مشکلی در این زمینه پیش نمی آید. اما باید توجه کرد که کاری که متقاضی پناهندگی بدون اجازه کار از سوی اداره مهاجرت مشغول آن شود ارزشی جهت استفاده برای دریافت اقامت ندارد و جزو 6 ماه شرط کاری حساب نخواهد شد.

استکهلمیان: پس باید دعا کرد! که مدت رسیدگی به پرونده های پناهندگی مرتبا افزایش یابد تا متقاضیان پناهندگی بتوانند اجازه کار موقت بگیرند و برای شش ماه کاری دست و پا کنند؟
اطلاعات ایرانیان: طبیعتا کسی که مثلا در مدت
5 ماه پاسخ آخر منفی خود را از اداره مهاجرت و سپس دادگاه مهاجرتی دریافت کند هرگز نخواهد توانست 6 ماه سابقه کار داشته باشد! در ضمن فراموش نکنید که علاوه بر 6 ماه سابقه کار قبلی, کارفرما باید تضمین کند که حداقل در یک سال آینده نیز برای متقاضی کار وجود دارد.

استکهلمیان: متقاضیان پناهندگی به نظر شما تا حدی شانس دریافت کار در سوئد را دارند؟
اطلاعات ایرانیان: باید به یاد آورد که همزمان با اجرای قوانین جدید مهاجرت کاری از
15 دسامبر در سوئد در واقع همه مردم خارج از اتحادیه اروپا و دنیا قادر به دریافت اقامت از طریق مهاجرت کاری به سوئد خواهند شد (برای مثال یک میلیارد چینی و یک میلیارد  هندی!) و در نتیجه رقابت در این زمینه شدیدتر و یافتن کار در سوئد بسیار مشکل تر از گذشته خواهد بود. اما شاید افرادی که هم اکنون به هر دلیلی در سوئد بسر می برند و تا حدی با زبان و فرهنگ این کشور آشنا شده اند از این لحاظ کمی شانس بیشتری داشته باشند.

استکهلمیان: چه کسانی بیشترین شانس را خواهند داشت؟
اطلاعات ایرانیان: نظر ما بر این است که صنعت کاران و افراد دارای تخصص های دستی و عملی که نیاز زیادی جهت دانستن زبان سوئدی در آنها وجود ندارد بیشترین شانس را جهت یافتن کار در نزد کارفرمایان سوئدی خواهند داشت. افرادی که به زبان سوئدی آشنایی داشته باشند نیز طبیعتا شانس باز هم بیشتری جهت یافتن کار خواهند داشت. برای مثال پیدا کردن کار برای یک روانشناس خارجی که مبنای کارش تماما بر پایه زبان قرار دارد بمراتب مشکلتر از مثلا یک تعمیرکار اتوموبیل خواهد بود.

استکهلمیان: آیا واقعا تصور می کنید که قانون مهاجرت کاری منجر به راهی  موفق جهت کسب اقامت  برای متقاضیان پناهندگی دارای کار شود؟
اطلاعات ایرانیان:  باید منتظر ماند و دید, در هر حال این بهبودی در قوانین بشمار می رود و باید امیدوار بود که منجر به صدور اقامت برای تعداد بیشتری شود.

استکهلمیان: دو حزب اپوزوسیون سوسیال دمکرات و حزب چپ سوئد از مخالفین قانون مهاجرت کاری بوده اند. اگر دولت دست راست در انتخابات اینده سقوط کند و یک دولت سوسیال دمکرات قدرت را در دست بگیرد این امکان از بین خواهد رفت؟
اطلاعات ایرانیان:
 دو حزب سوسیال دمکرات و چپ سوئد در کنار اتحادیه های صنفی از مخالفان این لایحه بوده اند. اما از آنجائیکه حزب اپوزوسیون محیط زیست (سبزها) نیز در حمایت از دولت مدرات و دست راست از این لایحه حمایت بعمل آورده است حتی اگر دو حزب سوسیال دمکرات و چپ ها در انتخابات آینده به پیروزی هم برسند و با یکدیگر ائتلاف هم کنند اکثریت کافی جهت لغو این قانون را نخواهند داشت.

استکهلمیان: اگر همه را غیر از متقاضیان پناهندگی فراموش کنیم, چه توصیه ای در حال حاضر برای خوانندگان استکهلمیان و بویژه متقاضیان پناهندگی ایرانی در سوئد دارید که بتوانند شانسشان را جهت استفاده احتمالی از این قانون جدید بالا ببرند؟

اطلاعات ایرانیان: توصیه ما اینست که چنانچه بیش از چند ماه (حتی زودتر, زیان و خرجی ندارد) در انتظار دریافت پاسخ به درخواست پناهندگی خود بوده اند سریعا به اداره مهاجرت مراجعه کرده و تقاتضای  اجازه کار نمایند. این اجازه بعدا در کارت شناسایی پناهندگی موسوم به "ال ام آ" آنان مندرح خواهد شد و  متقاضی پس از آن می تواند بصورت قانونی در سوئد به کار بپردازد. همانطور که در بالا توضیح داده شد هر چقدر از مدت زمان انتظار برای دریافت پاسخ بیشتر گذشته باشد امکان دریافت اجازه کار نیز بیشتر است. اما اداره مهاجرت بندرت با چنین تقاضاهایی مخالفت می کند و اکثریت متقاضیان پناهندگی که در طی مدت انتظارشان تقاضای اجازه کار تسلیم می کنند پاسخ مثبت می گیرند.

توصیه بعدی هم که انجام دادن آن کمی مشکل تر است اینست که متقاضی پناهندگی سریعا پس از دریافت اجاره کار از اداره مهاجرت, کاری در سوئد برای خود دست و پا کند تا هر چه زودتر مشمول شرط شش ماهه ای که جهت استفاده از این قوانین جدید گذاشته شده است بشود. 

توصیه آخر به خوانندگان ایرانی و افغان شما این است که تنها بر روی امکانات هموطنان ایرانی و افغان خود جهت یافتن کار در سوئد تکیه نکنند و از مراجعه مستقیم به کارفرماهای سوئدی ترسی نداشته باشند, به ادارات کاریابی مراجعه کرده و از امکانات رایگان آنها نیز استفاده بعمل آورند. و همچنین نام خود را در همه وب سایت های مختلف کاریابی سوئد بعنوان متقاضی کار ثبت کنند. متاسفانه ایرانیان سوئد دارای هیچ تشکیلات سراسری نیستند که به هموطنان متقاضی پناهندگی خود در این گونه رابطه ها برای مثال کمک در ثبت نام در وب سایت ها ی کاریابی  سوئد و نظایر آن (که حتی خرجی هم ندارد) یاری برسانند. برخی از ملیت های دیگر تشکلاتی جهت کمک به هموطنان متقاضی پناهندگی خود در این زمینه ها دارند اما جای تشکیلات مشابهی در جامعه بزرگ ایرانی واقعا خالی است.

اطلاعات متن از: مرکز اطلاعات ایرانیان
تنظیم از: استکهلمیان دات کام


 

 

www.stoc  2008.10.29

© 2008 Stockholmian. All rights reserved.
تمامی حقوق برای استکهلمیان محفوظ است. بیان شفاهی بخش یا تمامی یک مطلب از استکهلمیان در رادیو, تلویزیون و مشابه آن با ذکر واضح "استکهلمیان دات کام" بعنوان منبع مجاز است. هر گونه  استفاده  کتبی از بخش یا تمامی یک مطالب از استکهلمیان در سایتهای اینترنتی در صورت قرار دادن لینک مستقیم و قابل "کلیک" به آن مطلب در استکهلمیان مجاز بوده و در رسانه های چاپی نیز در صورت چاپ واضح "استکهلمیان دات کام" بعنوان منبع مجاز است.

uppehållstillstånd persisktalande persiskt persiska persisk persien perser migrationsverket migrationsminister iranskt iranska iransk iranier iran invandrarverket invandrarverk invandrare farsi asylsökande asyllagen asyllag asyl tehran teheran
ایران ایرانی تهران فارسی سوئد سوئدی استکهلم گوتنبرگ یوتوبوری مالمو مهاجرت وکیل اداره مهاجرت دادگاه مهاجرتی روادید ویزا