انتظار برای تابعیت سوئد: دو هفته برای تقاضای کامل, 10 ماه برای تقاضای ناقص
استکهلمیان – به گفته اداره مهاجرت سوئد به مرکز اطلاعات ایرانیان, مدت انتظار جهت دریافت پاسخ به درخواست تابعیت سوئدی بستگی به دو عامل دارد: کامل بودن تقاضا و نیز زمان رسیدن آن بدست اداره مهاجرت.

اگر درخواست تابعیت بصورت صحیح تنظیم شده و حاوی همه مدارک لازم باشد متقاضی می تواند پس از 1 الی 2 هفته پاسخ خود را دریافت نموده و به تابعیت سوئد در آید.

اما درخواست های تابعیتی که بصورت ناقص تحویل اداره مهاجرت شده و نیاز به تکمیل داشه باشد در صف نوبت کاملا جداگانه ای قرار می گیرد که مدت انتظار جهت رسیدگی به آن در حال حاضر 10 ماه است.

معنی دیگر سیستم اداره مهاجرت سوئد این است که افراد دقیق و منظم که تقاضای تابعیت خود را بصورت صحیح و کامل تنظیم و تسلیم اداره مهاجرت سوئد می کنند می توانند در بهترین حالت پس از گذشت تنها 1 الی 2 هفته پاسخ خود را دریافت کرده و به تابعیت سوئد در آیند. در حالی که افراد بی دقت که تقاضای خود را بصورت سرسری و ناقص به اداره مهاجرت ارسال می کنند ممکن است در بدترین حالت تا بیش از یک سال در انتظار دریافت پاسخ به درخواست خود در انتظار بماننند.

مرکز اطلاعات ایرانیان به متقاضیان دریافت تابعیت سوئدی همچنین توصیه می کند که چنانچه مایلند در سریعترین مدت زمان ممکن به درخواست تابعیت خود پاسخ بگیرند تقاضای تابعیت سوئدی خود را از طریق الکترونیک تسلیم نمایند. تقاضاهای تابعیتی که بصورت الکترونیک تسلیم می شوند علاوه بر کمک قدم به قدمی که در طی تسلیم تقاضای در اختیار متقاضی قرار می گیرد پس از ارسال نیز مستقیما جهت بررسی در اختیار کارمندان اداره مهاجرت قرار می گیرد.

به گفته مرکز اطلاعات ایرانیان به استکهلمیان بزرگترین دلیل مخالفت با درخواست تابعیت ایرانیان در سوئد سه مورد زیر است:
1- متقاضی مقیم واقعی و دائمی سوئد تشخیص داده نمی شود. برای مثال بواسط مسافرت های مکرر و بلند مدت به ایران
2- دارا بودن محکومیت های جزایی
3- عدم اثبات هویت متقاضی از طریق تسلیم اصل گذرنامه, اصل شناسنامه ایرانی و اصل کارت ملی

جهت تسلیم تقاضای تابعیت خود از طریق الکترونیک می توانید از طریق پیوند زیر اقدام کنید.

پیوندهای مربوط
تسلیم تقاضای تابعیت سوئد از طریق الکترونیک

 

 

 

Google

 

www.stoc  2010.06.28

© 2010 Stockholmian. All rights reserved.
تمامی حقوق برای استکهلمیان محفوظ است. بیان شفاهی بخش یا تمامی یک مطلب از استکهلمیان در رادیو, تلویزیون و مشابه آن با ذکر واضح "استکهلمیان دات کام" بعنوان منبع مجاز است. هر گونه  استفاده  کتبی از بخش یا تمامی یک مطالب از استکهلمیان در سایتهای اینترنتی در صورت قرار دادن لینک مستقیم و قابل "کلیک" به آن مطلب در استکهلمیان مجاز بوده و در رسانه های چاپی نیز در صورت چاپ واضح "استکهلمیان دات کام" بعنوان منبع مجاز است.

persisktalande persiskt persiska persisk persien perser iranskt iranska iransk iranier iranfarsi tehran teheran
ایران ایرانی تهران فارسی سوئد سوئدی استکهلم گوتنبرگ یوتوبوری مالمو