طرح به پارلمان سوئد: توقف بازدید وزرا از ایران, گشایش کنسولگری سوئد در کردستان ایران, قرار دادن امکانات سفارت سوئد در تهران در اختیار اپوزوسیون و کمک مالی به رادیو و تلویزیونهای ماهواره ای اپوزوسیون
استکهلمیان فردریک مالم نماینده پارلمان از حزب لیبرال مردم سوئد طرحی را تنظیم و رسما تسلیم پارلمانفردریک مالم نماینده پارلمان از حزب لیبرال سوئد سوئد نموده است که از بسیاری جهات در نوع خود بی سابقه است. در این طرح از دولت سوئد خواسته شده است تا از جمله هر گونه بازدید وزرا از ایران را متوقف نماید, اقدام به تاسیس یک کنسولگری در کردستان ایران (مهاباد) نماید, امکانات سفارت سوئد در تهران را در اختیار آزادیخواهان ایران قرار دهد و رادیو تلویزیونهای ماهواره ای اپوزوسیون ایران را مورد حمایت قرار دهد.

از جمله نکات جالب توجه در طرح فردریک مالم اشاره به مسافرتهای وزرای دولت قبلی سوسیال دمکرات به ایران است. در این طرح ضمن درخواست توقف مسافرت وزرای سوئدی به ایران اشاره شده است که چندین وزیر دولت قبلی سوسیال دمکرات از جمله لایلا فریوالدز وزیر امور خارجه, ینس اوربک وزیر همپیوستگی و توماس بودستروم وزیر دادگستری این دولت, از ایران بازدید رسمی بعمل آورده و با مقامات حکومت اسلامی ایران به مذاکره نشسته اند.

بازدید این سه وزیر و مقام بلند پایه سوسیال دمکرات از ایران در هیچ رسانه سوئدی بازتاب نداشته است و بسیاری از ایرانیان اینک با تعجب به خبر آن نگاه میکنند. 

این نماینده پارلمان از حزب لیبرال مردم در طرحی که تسلیم پارلمان شده است از جمله مینویسد: "در مقابل هر وزیر سوئدی که با رژیم ایران و یا نمایندگان آن ملاقات میکند, مشروعیت بیشتری به رژیم داده میشود. دولت سوئد باید توجه نماید که هر بازدید رسمی در سطح وزیر مورد سوء استفاده تبلیغاتی رژیم ایران قرار میگیرد. به همین جهت میبایست روابط دیپلماتیک مابین دولت سوئد و رژیم ایران منحصرا در سطح کارمندان دولت باقی بماند.  وزرای سوئدی نباید در جایگاه وزیر با نمایندگان حکومت اسلامی ملاقات نمایند".

اشاره کنیم که در حال حاضر دو نماینده پارلمانی ایرانی تبار, یکی از حزب میانه رو و دیگری از حزب سوسیال دمکرات, در پارلمان سوئد حضور دارند که تاکنون اظهار نظری در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران از سوی آنها و یا حتی اظهار نظر در مورد لوایحی که دیگر نمایندگان سوئدی تبار پارلمان در رابطه با وضعیت حقوق بشر درایران ارائه کرده اند بعمل نیامده است.

برگردان فارسی متن لایجه فردریک مالم نماینده پارلمانی از حزب لیبرال سوئد که در تاریخ
31 اکتبر 2006 رسما تسلیم پارلمان سوئد شده است به شرح زیر است:


طرح
7/2006  یو 241

طرح به پارلمان
طرح
7/2006  یو 241
از سوی: فردریک مالم (حزب لیبرال مردم)

سیاستی با هدف آزادی و دمکراسی در ایران

پیشنهاد جهت تصمیم گیری پارلمان

پارلمان نظر رسمی خود را در زمینه سیاستی با هدف آزادی و دمکراسی در ایران در طرح تسلیم شده به اطلاع دولت میرساند.

مقدمه
ایران در سال 1979 از یک انقلاب تکان خورد. مردم ایران خواستار آزادی  و دمکراسی بودند. اما انقلاب, دیکتاتوری شاه را با اختناق دیگری جایگزین نمود. قوانین مذهبی به مردم تحمیل گردید و حقوق زنان بشدت تنزل نمود.  امروز بیش از 3 میلیون ایرانی در تبعید بسر میبرند, بواسطه اختناقی که در کشور حکمفرماست. مردم ایران در تلاش خود برای حقوق بشر به حمایت مردم سوئد نیازمندند.
در این طرح پیشنهاد میشود که:

- امکانات سفارت سوئد در تهران در اختیار اپوزوسیون قرار داده شود
- بازدید وزرا از ایران متوقف گردد
- یک کنسولگری در شهر مهاباد افتتاح گردد
- با کمک به رادیو و تلویزیونهای ماهواره ای متعلق به اپوزوسیون از آزادی بیان حمایت بعمل آید
- ارسال کمک به دمکراسی خواهان ایران کانالیزه گردد
- مسائل مربوط به حقوق زنان بخشی از همه تماسهایی که با رژیم ایران برقرار میگردد باشد

 توضیحات
مردم ایران بیش از 27 سال در زیر سرکوب مذهبی شدیدی که توسط رژیمی بی رحم به آنها تحمیل شده است زندگی نموده اند.  امروز ایران یکی از وحشتناکترین دیکتاتوریهای جهان است که اعضای اپوزوسیون در آن مورد شکنجه و سرکوب قرار گرفته و به قتل میرسند. روزنامه های بی طرف تکفیر شده و و روزنامه نگارانی که رژیم را مورد تحلیل قرار میدهند مورد تعقیب و تهدید دادگاه انقلاب قرار میگیرند. سازمان روزنامه نگاران بدون مرز ایران را "بزرگترین زندان خاورمیانه برای روزنامه نگاران" میداند. تاکنون سوئد و دیگر کشورهای جهان رل نسبتا غیر فعالی را در مقابل تجاوزات رژیم ایران ایفا نموده اند. برای مثال 50 روز طول کشیده است تا لایلا فریوالدز وزیر امور خارجه سابق سوئد حمایت خود را از اعتصاب غذای ناراضی مشهور ایرانی اکبر گنجی بزبان آورد. در سالهای اخیر تمامی توجه جهانی بر روی برنامه اتمی رژیم ایران و اهداف دست یابی به سلاح اتمی متمرکز شده و وضعیت حقوق بشر هر چه بیشتر به حاشیه رانده شده است. هدف این طرح تمرکز بر روی اقداماتی است که دولت سوئد میتواند و باید به انجام برساند تا از تلاشهای ملت ایران جهت دست یابی به دمکراسی و حقوق بشر حمایت بعمل آورد.

 گشودن دربهای سفارت تهران بر روی اپوزوسیون
آزادی  بیان در ایران شدیدا محدود است. روزنامه ها ممنوع و تعطیل میشوند, و اکثرا با خشونت. کتابها ممنوع شده و یا سانسور میگردند و رژیم در سالهای اخیر اینترنت را نیز به مقیاس هر چه گسترده تری مورد سانسور قرار داده است. سفارت سوئد در تهران به همین دلیل میبایست دربهای خود را بر روی اپوزوسیون ایران بگشاید. سفارتخانه باید محلی امن باشد تا اعضای اپوزوسیون بتوانند در آن جمع شده و بدون ترس از نیروهای امنیتی و جاسوسی رژیم جلسات خود را تشکیل دهند. همچنین امکان استفاده از اینترنت و نیز دسترسی آزادانه به روزنامه ها و کتابهایی که توسط رژیم ممنوع و یا سانسور شده است میبایست در اختیار اپوزوسیون ایران قرار گیرد. به عبارت دیگر سفارت سوئد باید محلی جهت بیان آزادانه در کشوری تحت سانسور و اختناق باشد.

 توقف بازدید وزرا از ایران
در زمان دولت قبلی سوئد, قطاری از وزرای سوئدی جهت مذاکره با رژیم ایران راهی ایران شده اند. لایلا فریوالدز, ینس اوربک و توماس بودستروم تنها چند نمونه بشمار میروند. در مقابل هر وزیر سوئدی که با رژیم ایران و یا نمایندگان آن ملاقات میکند, مشروعیت بیشتری به رژیم بخشیده میشود. دولت سوئد باید توجه نماید که هر بازدید رسمی در سطح وزیر مورد سوء استفاده تبلیغاتی رژیم ایران قرار میگیرد. به همین جهت میبایست روابط دیپلماتیک مابین دولت سوئد و رژیم ایران منحصرا در سطح کارمندان دولت باقی بماند.  وزرای سوئدی نباید در جایگاه وزیر با نمایندگان حکومت اسلامی ملاقات نمایند.

گشایش کنسولگری در شهر مهاباد
رژیم ایران سالها گروههای قومی ایران را مورد سرکوب قرار داده است و  قوم کرد بیش از همه تحت آزار قرار دارند. سیاستمداران و نمایندگان قوم کرد به قتل رسیده, زندانی شده و یا بدون نشانی ناپدید شده اند. دولت سوئد باید حمایت خود از قوم کرد را از طریق گشایش یک کنسولگری در بزرگترین شهر کردنشین ایران مهاباد به نمایش بگذارد. این کنسولگری باید محلی امن برای احزاب و سازمانهای کرد باشد که از سوی رژیم ممنوع شده اند.

 مستحکم نمودن آزادی بیان از طریق ارایه کمک به فرستنده های رادیویی و تلویزیونی ماهواره ای اپوزوسیون دمکرایتک
یکی از بزرگترین قربانیان رژیم ایران آزادی بیان است. وزارت کشور کتابها, نوشته ها و سایتهای اینترنتی را مرتبا ممنوع و سانسور میکند. به همین جهت موجب خوشحالی است که شبکه انگلیسی زبان بی بی سی, پس از سال نو دست به ایجاد یک کانال ماهواره ای فارسی زبان خواهد زد که به پخش اخبار در ایران بپردازد. به همین جهت دولت سوئد نیز میبایست امکان ارائه ماموریت به رسانه پابلیک سرویس سوئد در راستای ارایه کمکهای خبری به کانالهای ماهواره ای موجود اپوزوسیون را مورد بررسی قرار دهد.

 یافتن روشهایی که از طریق آن ارسال کمک به دمکراسی خواهان ایران کانالیزه گردد
در اواخر دهه 1990 بخش بزرگی از جامعه ایران و در جلوی همه آنها جنبش دانشجویی در مقابل رژیم برپا خواستند. متاسفانه مشخص شد که جنبش دانشجویی تنهاتر و از لحاظ امکانات ضعیف تر از آنست که بتواند با شیوه های دمکراتیک تبدیل به خطری جدی برای رژیم گردد. به همین دلیل دولت سوئد میبایست به وزیر کمکهای اقتصادی سوئد ماموریت دهد تا راههایی جهت کانالیزه کردن پرداخت کمکهای مالی به گروههای اپوزوسیون ایران را مورد بررسی قرار دهد. سوئد همچنین میبایست بخشی از بودجه کمکهای اقتصادی خود را انحصرا جهت کمک به دمکراسی در ایران اختصاص دهد تا به تلاش گروههای اپوزوسیون تداوم بخشد.

مسائل مربوط به حقوق زنان, همجنسگرایان, دوجنسگرایان و دگرجنس گونگان باید بخشی از همه تماسهای دولت سوئد با رژیم ایران گردد
با زنان ایران بعنوان شهروندان درجه دوم رفتار میشود. شهادت یک زن در داگاه ارزش نصف شهادت یک مرد را دارد, زنان میتوانند به جرم خیانت محکوم به مرگ شوند و کماکان به اتهام عدم پاکدامنی مورد سنگسار قرار میگیرند. هر ساله صدها مورد گزارش در مورد پرتاب اسید از سوی پلیسهای اخلاقی رژیم به صورت زنانی که بدنهای خود را به اندازه کافی نپوشانده اند منتشر میشود.  اقلیت های جنسی نیز بواسطه اینکه همجنسگرایی جرم تلقی میشود و مجازات آن مرگ است مورد سرکوب سیستماتیک قرار میگیرند. سال گذشته رژیم ایران دو مرد جوان را به جرم همجنسگرایی اعدام نموده است. حقوق زنان و اقلیت های جنسی به همین دلیل میبایست در همه تماسهای دولت سوئد با رژیم ایران مورد توجه قرار گیرد. پارلمان باید این مورد را بعنوان نظر خود به اطلاع دولت سوئد برساند.

استکهلم
30 اکتبر 2006

فردریک مالم (حزب لیبرال مردم)

آدرسهای مربوط
تماس با فردریک مالم نماینده پارلمان سوئد از حزب لیبرال مردم

متن اصلی طرح به زبلن سوئدی

 

www.stoc  2006.11.10

2006 Stockholmian. All rights reserved.
تمامی حقوق برای استکهلمیان محفوظ است. بیان شفاهی بخش یا تمامی یک مطلب از استکهلمیان در رادیو, تلویزیون و مشابه آن با ذکر واضح "استکهلمیان دات کام" بعنوان منبع مجاز است. هر گونه  استفاده  کتبی از بخش یا تمامی یک مطالب از استکهلمیان در سایتهای اینترنتی در صورت قرار دادن لینک مستقیم و قابل "کلیک" به آن مطلب در استکهلمیان مجاز بوده و در رسانه های چاپی نیز در صورت چاپ واضح "استکهلمیان دات کام" بعنوان منبع مجاز است.