ترجمه فارسی کامل قوانین جدید مهاجرت نیروی کار به سوئد
استکهلمیان – تغییر قوانین و پذیرش نیروی مهاجر متخصص از سوی سوئد را که از روز 15 دسامبر 2008 قوت قانونی پیدا نمود می بایست انقلابی در قوانین مهاجرتی این کشور تلقی کرد. اخبار مربوط به تغییر قوانین در این رابطه که از سال گذشته بتدریج و مرتبا در استکهلمیان منتشر شد از اخباری بود که مورد توجه گسترده خوانندگان استکهلمیان در سوئد, ایران و دیگر کشورهای جهان قرار گرفت.

*****

متن زیر در سه بخش جهت استفاده سه گروه یعنی کارفرمایان, متقاضیان کار و متقاضیان پناهندگی تهیه و تنظیم شده است. در ضمن لینک مستقیم به همه فرمهای مورد نیاز در رابطه با قوانین جدید مهاجرت نیروی کار نیز در داخل متن گنجانده شده است. خوانندگان استکهلمیان در صورت باقی ماندن هر گونه پرسشی پس از مطالعه متن زیر می توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر با مرکز اطلاعات ایرانیان تماس حاصل نمایند.
 
قوانین جدید مهاجرت نیروی کار به سوئد
بنا بر تصمیم پارلمان سوئد قوانین مهاجرت نیروی کار برای افراد خارج از اتحادیه اروپا (ئی یو), منطقه همکاری اقتصادی اروپا (ئی ئی اس) و سوئیس دستخوش تغییرات شده است. از روز
15 دسامبر سال 2008 اداره مهاجرت سوئد مسئولیت کامل رسیدگی به تقاضای افرادی که مایل به کار در سوئد هستند را بر عهده خواهد گرفت.

اتباع اتحادیه اروپا (ئی یو), اتباع منطقه همکاری اقتصادی اروپا (ئی ئی اس), اتباع سوئیس و اعضای خانواده آنان و همچنین افراد دارای مدرک اقامت دائم در یکی از کشورهای اتحادیه اروپا نیازی به درخواست اجازه کار ندارند. اینگونه افراد مشمول قوانین ویژه اتباع اتحادیه اروپا (ئی یو) و منطقه همکاری اقتصادی اروپا (ئی ئی اس) هستند.

اتباع خارجی غیر از موارد بالا از 15 دسامبر سال 2008 مشمول قوانین زیر خواهند بود
اتباع خارجی که مشمول موارد ذکر شده در بالا نشوند جهت کار در سوئد نیاز به اجازه کار دارند. برای کار بمدت بیش از 3 ماه  دارا بودن اجازه اقامت نیز ضروری است. برای کار به مدت کوتاهتر از 3 ماه اتباع برخی از کشورها نیاز به ویزا دارند, اینکه این کشورها کدامند را می توانید از طرق تماس با وزارت امور خارجه سوئد و یا وب سایت زیر جویا شوید.
www.ud.se

اطلاعات ویژه متقاضیان کار, کارفرمایان و متقاضیان پناهندگی
شرایط  ویژه این قانون در رابطه با متقاضیان کار, کارفرمایان و متقاضیان پناهندگی در هر مورد بصورت مجزا در ذیل توضیح داده خواهد شد.

اطلاعات ویژه متقاضیان کار
 شرایط  دریافت اجازه کار کدامند؟
فردی که مایل است در سوئد کار کند می بایست از سوی یک کارفرما در سوئد پیشنهاد استخدامی داشته باشد.  برای دریافت اجازه همچنین می بایست:

- متقاضی دارای گذرنامه معتبر باشد
- قادر به تامین زندگی خود از طریق درآمد حاصل از کار باشد
- شرایط استخدامی در سطح قراردادهای گروهی ضنفی در سوئد و یا در سطح معمول آن شغل یا رشته باشد
- سندیکای و اتحادیه صنفی مربوطه نظر خود را پیرامون شرایط استخدامی اعلام کرده باشد
- شغل مربوطه در اتحادیه اروپا و منطقه همکاریهای اقتصادی اروپا آگهی شده باشد

متقاضی کار و کارفرما بصورت همزمان وظیفه دارند به اداره مهاجرت نشان بدهند که شرایط فوق برآورد شده است. این کار از طریق تکمیل فرم
232011 که از سوی هم کارفرما و هم متقاضی کار تکمیل می شود صورت می گیرد.

متقاضی تقاضای خود را در کجا تسلیم می کند؟
قانون کلی این است که متقاضی می بایست تقاضای کار و اقامت را قبل از ورود به سوئد و از کشور موطن و یا کشوری  خارج از سوئد که در آن زندگی می کند تسلیم نماید. اجازه می بایست قبل از ورود به سوئد آماده شده و برچسب آن در گذرنامه متقاضی نصب شده باشد. متقاضی می تواند در برخی موارد تقاضای اجازه کار خود را از داخل سوئد تسلیم نماید.

این موارد عبارتند از:

- دانشجویان دارای اقامت دانشجویی که حداقل
30 پوئن دانشگاهی را با موفقیت پشت سر گذاشته اند و یا حداقل یک ترم در دوره های تحقیقی مشغول به تحصیل بوده اند
- متقاضیان کار که جهت ملاقات با کارفرما وارد سوئد شده اند و از سوی کارفرما پیشنهاد کاری دریافت نموده اند و بواسطه دلایل ویژه می بایست بدون درنگ کار خود را آغاز کنند. نوع این مشاغل در لیستی که بعدا بر روی وب سایت اداره مهاجرت منتشر می شود مشخص خواهد شد
-  متقاضیان پناهندگی که به درخواست خود تصمیم منفی دریافت کرده و این تصمیم قوت اجرایی یافته است

تقاضای اجازه کار و اقامت به چه صورت تسلیم می شود؟
چنانچه برای اولین بار تقاضا تسلیم می کنید و یا تقاضای خود را تمدید می کنید مشمول مقررات زیر خواهید بود:

اگر در خارج از مرزهای سوئد بسر می برید تقاضای خود را:
- بصورت الکترونیک از طریق وب سایت اداره مهاجرت تسلیم می کنید.
 و یا
- به یکی از نمایندگیهای سوئد در محل زندگی خود تسلیم می کنید.

اگر در داخل مرزهای سوئد بسر می برید تقاضای خود را:
- بصورت الکترونیک از طریق وب سایت اداره مهاجرت تسلیم می کنید.
 و یا
- از طریق پست به اداره مهاجرت ارسال می کنید.
و یا
- تسلیم یکی از شعبه های صدور مجوز اداره مهاجرت تحویل می دهید.

مدارک زیر می بایست در همه موارد ضمیمه تقاضا باشد
- کپی گذرنامه
- پیشنهاد استخدامی از سوی کارفرما
- کپی از فیش پرداخت هزینه درخواست

 اعضای خانواده مشمول چه مقرراتی خواهند شد؟
اعضای خانواده دارنده اجازه کار می توانند برای همان مدتی که وی اجازه کار و اقامت دریافت کرده است اجازه اقامت بگیرند. اگر حداقل مدت اجازه کار شش ماه باشد اعضای خانواده دارنده مجوز نیز می توانند اجازه کار دریافت نمایند. 

منظور از اعضای خانواده افراد زیر می باشند:
- همسر, همزی (سامبو) و یا شریک زندگی ثبت شده
- فرزندان زیر
21 سال دارنده کار و نیز فرزندان زیر 21 سال همسر, همزی و یا شریک زندگی ثبت شده وی

برای اینکه فرزندان بالای
21 سال بتوانند بر این اساس اجازه اقامت دریافت می کنند می بایست ثابت شود که آنان جهت امرار معاش خود وابسته به والدین می باشند. توجه کنید که مرز سنی جهت اعضای خانواده متقاضیان پناهندگی که اجاز کار دریافت می کنند 18 سال است.

هزینه آن چقدر است؟
اکثر متقاضیان موظف به پرداخت هزینه ای به هنگام تسلیم تقتاضای خود هستند. این هزینه بهنگام تسلیم اولین تقاضای کار
2000 کرون و در برخی موارد همین مبلغ برای تمدید آن است. اما اگر تقاضای تمدید در حیطه یک کارفرما و یک شغل باشد هزینه آن 1000 کرون خواهد بود.

هزینه تسلیم تقاضای برای اعضای بالای 
18 سال خانواده 1000 کرون و برای اعضای زیر 18 سال خانواده 500 کرون است.  

اجازه کار چه مدت اعتبار دارد؟
اگر مدت استخدام محدود باشد دارنده کار اجازه کار و اقامت برای همان مدت دریافت می کند, این مدت برای هر بار می تواند حداکثر
2 سال باشد. دارنده اجازه کار می تواند پس از 48 ماه اجازه اقامت دائم دریافت نماید.

 اگر دارنده کار کارفرمای خود را تعویض کند چه اتفاقی خواهد افتاد؟
در مدت
2 سال اول اجازه کار و اقامت وابسته به یک کارفرمای مشخص و بک شغل مشخص است. به همین واسطه چنانچه فرد در طی دو سال اول شغل و یا کارفرمای خود را عوض کند مجبور به تسلیم یک تقاضای جدید اجازه کار و اقامت خواهد بود. اگر اجازه کار و اقامت پس از دو سال تمدید شود این اجاره وابسته به یک سغل معین خواهد بود. در این صورت فرد در صورت تعویض شغل مجبور به تسلیم یک اجازه کار و اقامت جدید خواهد بود.

اگر قرارداد استخدامی فرد لغو شود چه اتفاقی خواهد افتاد؟
یک اجاره کار و اقامت در سوئد همیشه دارای مدت زمان محدود است. اگر دارنده کار شغل خود را از دست دهد اداره مهاجرت می تواند اجازه اقامت وی را لغو نماید. اما فرد می تواند بمدت حداکثر سه ماه پس از از دست دادن کار خود در سوئد باقی مانده و بدنبال کار دیگری بگردد. اگر فرد در طی این مدت موفق به یافتن کار جدیدی نشود  اداره مهاجرت می تواند اجاره اقامت وی را لغو نماید و فرد در اینصورت مجبور به ترک سوئد خواهد بود.

اگر فرد موفق به یافتن کار جدیدی شود و مدت اجازه کار فعلی برای کار جدید کافی نباشد وی موظف به تسلیم یک تقاضای اجازه کار جدید است. در این موارد اداره مهاجرت وضعیت استخدامی در نزد کارفرمای جدید را ملاک بررسی و تصمیم گیری خود قرار می دهد.

شمایی که در یکی از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی سوئد مشغول تحصیل هستید
شما که در سوئد دانشجو  هستید و همزمان به کار استغال دارید و یا یک پیشنهاد کار دریافت کرده اید می توانید ترکیبی از اجازه کار و اقامت را تقاضا کنید. شما می بایست دارای اقامت دانشجویی باشید, حداقل 30 پوئن دانشگاهی را با موفقیت پشت سر گذاشته باشید و یا حداقل یک ترم در دوره های تحقیقی مشغول به تحصیل بوده باشید. تقاضا را باید قبل از پایان مدت اعتبار اقامت دانشجویی خود تسلیم نمایید.

اگر همه شرایط احراز شده باشد اداره مهاجرت تقاضای اقامت و کار را بر اساس قوانین درج شده در بالا مورد بررسی قرار خواهد داد.

شمایی که جهت ملاقات با کارفرما به سوئد آمده اید
چنانچه  جهت ملاقات با یک کارفرما به سوئد سفر کرده اید, برای مثال جهت حضور در یک مصاحبه کاری, وی می تواند تقاضای اجازه کار و اقامت خود را پس از ورود به سوئد تسلیم نماید. برای اینکه چنین تقاضایی مورد موافقت قرار بگیرد می بایست:

- تقاضا در زمان اعتبار ویزای فرد تسلیم گردد
-  مارفرما دارای دلایل ویژه ای جهت شروع بی درنگ کار داشته باشد
- شغل ارائه شده می بایست در لیست مشاغل مورد نیازی که در نزد اداره مهاجرت موجود است قرار داشته باشد. این لیست بر روی وب سایت اداره مهاجرت سوئد قرار خواهد گرفت.
- می بایست نشان داده شود که چنانچه شما مجبور به ترک سوئد شود کارفرما جهت اداره امور تشکیلات خود دچار مشکل خواهد شد.

اگر این شرایط احراز شده باشد اداره مهاجرت تقاضا را بر اساس قوانین درج شده در بالا مورد بررسی قرار خواهد داد.

حق شکایت
تصمیم مخالفت با درخواست اجازه کار قابل شکایت به مرجع بالاتری نیست مگر اینکه متقاضی همزمان حکم ممنوعیت ورود و یا اخراج از کشور دریافت کرده باشد.

اطلاعات ویژه  کارفرمایان
این شما بعنوان کارفرما هستید که تعیین می کنید نیاز جهت استخدام فردی از خارج از اتحادیه اروپا / منطقه همکاری اقتصادی اروپا و سوئیس وجود دارد. در این صورت شما به متقاضی کار یک پیشنهاد کار ارائه می کنید. متقاضی کار پس از آن تقاضای اجازه کار تسلیم می کند. اداره مهاجرت سوئد تصمیم گیری می کند که دستمزد و دیگر شرایط استخدامی در سطح قراردادهای گروهی ضنفی در سوئد و یا در سطح معمول آن شغل یا رشته قرار دارد.

شما بعنوان کارفرما می بایست چه اقداماتی را صورت دهید؟
قدم اول: آگهی کردن شغل
شما می بایست بهنگام استخدام پرسنل جدید امکان تقاضای آن را در اختیار افراد ساکن سوئد, دیگر کشورهای اتحادیه اروپا/منطقه همکاری اقتصادی اروپا و سوئیس قرار دهید.

چگونه؟
آسان ترین راه آگهی دادن شغل مربوطه از طریق اداره کاریابی سوئد است. مشاغل آگهی شده از طریق اداره کاریابی بصورت اتوماتیک در
EURES (بانک شغلی اتحادیه اروپا) نیز آگهی می شوند.

کارفرمایان می توانند پس از تماس با اداره کاریابی شغل مربوطه را براحتی از طریق خدمات "آگهی مستقیم" این اداره بر روی اینترنت آگهی نمایند. اداره کاریابی همچننی می تواند جهت یافتن نیروی کار از  کشورهای اتحادیه اروپا/منطقه همکاری اقتصادی اروپا و سوئیس نیز به شما کمک کند.  اطلاعات بیشتر در این زمینه در وب سایت اداره کاریابی سوئد در دسترس علاقمندان قرار دارد.

شما می بایست به اداره مهاجرت نشان بدهید که نیاز به نیروی کار را آگهی نموده اید. به این صورت که در پیشنهاد استخدامی که ارائه می کنید درج نمایید که مراتب نیاز به نیروی کار در چه تاریخی و در  کجا آگهی شده است و شماره رفرنس مربوط به آگهی را که همزمان با انتشار آگهی به شما داده می شود را نیز اعلام نمایید.

وب سایت اداره کاریابی سوئد
www.arbetsformedlingen.se

قدم دوم: چگونگی تنظیم یک پیشنهاد کاری
فرم
232011 اداره مهاجرت  جهت ارائه یک پیشنهاد کاری را تکمیل کنید. چنانچه پیشنهاد کاری مربوط به چند نفر با وظایف و شرایط شغلی مشابه باشد می بایست از فرم "لیست اسامی" شماره 2340 11 اداره مهاجرت استفاده کرده و آن را ضمیمه فرم پیشنهاد کاری نمایید.

اطلاعات مربوط به شرایط استخدامی در تصمیم گیری اداره مهاجرت از اهمیت بسیاری  برخوردار است. بسیار مهم است که این فرم بصورت کامل و صحیح تکمیل شود. شغل ارائه شده توسط شما می بایست با کد مخصوص هر شغل که لیست آن تحت عنوان لیست
SSYK در وب سایت مرکز آمار سوئد در دسترس است مشخص گردد. کد  SSYK مربوط به شغلی که ارائه می کنید به هنگام آگهی کردن آن توسط اداره کاریابی سوئد نیز در اختیار شما قرار داده خواهد شد.

وب سایت مرکز آمار سوئد
www.scb.se

قدم سوم: درخواست نظر اتحادیه صنفی مربوطه
اتحادیه صنفی مربوطه می بایست در مورد عادلانه بودن شرایط استخدامی که  شما به متقاضی ارائه می کنید نظر بدهد.  شرایط دستمزد, بیمه و دیگر شرایط استخدامی می بایست همطراز با  شرایط قراردادهای گروهی صنفی سوئد و یا در سطح معمول آن شغل یا رشته باشد.

چنانچه شما دارای قراردادهای گروهی با یک اتحادیه صنفی هستید که امور مربوط  به آن شغل را سازماندهی می کند آن اتحادیه می بایست در رابطه با شرایط استخدامی نظر بدهد. اگر فاقد قرارداد گروهی با یک اتحادیه صنفی هستید یک اتحادیه صنفی مربوط به شغل و رشته مربوطه می بایست در رابطه با آن نطر بدهد. 

چنانچه خود شما نظر اتحادیه صنفی مربوطه را تهیه کرده و در اختیار اداره مهاجرت قرار دهید کمک زیادی  به سرعت بخشیدن به روند پرونده  کرده اید. برای اینکار می توانید فرم پیشنهاد کاری خود را به اتحادیه صنفی مربوطه ارسال کنید تا  اتحادیه صنفی مربوطه پس از تکمیل بخشهای مورد نیاز و اعلام نظر خود آن را به شما برگشت دهد.

قدم چهارم: پیشنهاد کاری را برای متقاضی کار ارسال کنید
پیشنهاد کاری به متقاضی کار ارسال می شود که آن را ضمیمه دیگر مدارک خود می نماید. این بسیار مهم است که تقاضا تکمیل و همه مدارک مورد نیاز ضمیمه شده باشد.

کارفرمایی که مایل به استخدام فردی است که در یکی از دانشگاه های سوئد مشغول به تحصیل است
دانشجویی که در سوئد کار نیز می کند و یا در سوئد پیشنهاد کاری دریافت کرده است می تواند بدون نیاز به ترک سوئد تقاضای کار و اقامت تسلیم نماید. دانشجو برای برای دریافت اجاره کار می بایست:

- دارای اقامت معتبر تحصیلی باشد
- حداقل
30 پوئن دانشگاهی را گذرانده و یا حداقل یک ترم در دوره های تحقیقی مشغول به تحصیل بوده باشد

تقاضای می بایست قبل از اتمام مدت اقامت تحصیلی دانشجو تسلیم شود.  اگر این شرایط احراز شده باشد اداره مهاجرت تقاضای اقامت و کار را بر اساس قوانین درج شده در بالا مورد بررسی قرار خواهد داد.

حق شکایت
یک دانشجو در صورتی می تواند از یک تصمیم مربوط به اجازه کار و اقامت به مرجع بالاتر شکایت نماید که همزمان حکم ممنوعیت ورود و یا اخراج از کشور دریافت کرده باشد.

اگر مایل به استخدام فردی هستید که جهت ملاقات شما یا کارفرمای دیگری به سوئد آمده است
اگر فردی جهت ملاقات با یک کارفرما به سوئد سفر کرده باشد, برای مثال جهت حضور در یک مصاحبه کاری, وی می تواند تقاضای اجازه کار و اقامت خود را پس از ورود به سوئد تسلیم نماید. تقاضا برای اینکه مورد موافقیت قرار بگیرد می بایست در زمان اعتبار ویزای فرد تسلیم گردد. همچنین می بایست دلایل ویژه ای جهت شروع بی درنگ کار وجود داشته باشد. شغل ارائه شده می بایست همچنین در لیست مشاغل مورد نیازی که در نزد اداره مهاجرت موجود است قرار داشته باشد. این لیست بر روی وب سایت اداره مهاجرت سوئد قرار خواهد گرفت. همچنین می بایست نشان داده شود که شما در صورتیکه متقاضی کار مجبور به ترک سوئد شود جهت اداره امور تشکیلات خود دچار مشکل خواهید شد. اگر این شرایط احراز شده باشد اداره مهاجرت تقاضای اقامت و کار را بر اساس قوانین درج شده در بالا مورد بررسی قرار خواهد داد.

حق شکایت
تصمیم مخالفت با درخواست اجازه کار قابل شکایت به مرجع بالاتری نیست مگر اینکه متقاضی همزمان حکم ممنوعیت ورود و یا اخراج از کشور دریافت کرده باشد.

چنانچه کارفرمای یک متقاضی پناهندگی هستید
چنانچه شما مبادرت به استخدام یک متقاضی پناهندگی نمایید وی می بایست دارای مدرکی بنام
AT-UND مبنی بر عدم نیاز به دارا بودن اجازه کار است.  معنی چنین اجازه ای این است که متقاضی پناهدنگی مجاز است تا بدون نیاز به دارا بودن اجازه کار در سوئد به کار مشغول شود. برای اینکه بدانید یک متقاضی پناهدنگی دارای مدرک AT-UND می باشد می توانید به پشت کارت شناسایی موسوم به "ال ام آ" که همه متقاضیان پناهندگی دارای آن هستند نگاه کنید. چنانچه در بخش 7 کارت "ال ام آ" کلمه  AT-UND درج شده باشد متقاضی پناهندگی جهت اشتغال به کار در سوئد نیازی به اجاره کار ندارد. AT-UND بصورت معمول تا زمانی که متقاضی کشور را ترک کرده و یا اجاره کار و اقامت بگیرد دارای اعتبار است.

چنانچه شما یک متقاضی پناهندگی را استخدام کنید موظف هستید که مراتب آن را کتبا به اداره مهاجرت گزارش کنید. گزارش را به شعبه ای از اداره مهاجرت ارسال کنید که متقاضی پناهندگی در آن ثبت شده است. شما همچنین موظفی هستید که پس از پایان مدت استخدام مراتب آن را به اطلاع اداره مهاجرت سوئد برسانید. اطلاعات بیشتر و فرم های مورد نیاز در این زمینه از روز
15 دسامبر 2008 بر روی وب سایت اداره مهاجرت سوئد در دسترس خواهد بود.

اگر متقاضی پناهندگی به تقاضای پناهندگی خود پاسخ منفی دریافت کرده و این تصمیم قوت اجرایی پیدا کرده باشد وی می تواند در سوئد تقاضای اجازه کار و اقامت نماید. چنین تقاضایی می بایست در مدت حداکثر دو هفته پس از قوت اجرایی پیدا نمودن تصمیم  تسلیم شود.  متقاضی پناهندگی جهت اخذ اقامت می بایست همچنین:

- از شش ماه قبل مشغول به کار بوده باشد و از زمان تسلیم تقاضا تا یکسال دیگر نیز  قادر به ادامه کار باشد
- بتواند از طریق آن کار مخارج زندگی خود را تامین کند
- دارای گذرنامه ای باشد که تا پایان زمان مجوز کاری دارای اعتبار باشد

توضیح: یک تصمیم زمانی قوت اجرایی پیدا می کند که مدت سه هفته از زمانی که متقاضی پناهندگی از تصمیم اداره مهاجرت و یا دادگاه اطلاع حاصل نموده گذشته باشد. تصمیم دادگاه عالی مهاجرتی بلادرنگ دارای قوت اجرایی است. اگر یک متقاضی پناهندگی از تصمیم اتخاذ شده اعلام رضایت نماید نیز آن تصمیم بلادرنگ قوت اجرایی خواهد یافت.

اطلاعات ویژه متقاضیان پناهندگی
برای اینکه در طی مدتی که متقاضی پناهندگی هستید حق کار کردن داشته باشید می بایست دارای مدرکی بنام AT-UND مبنی بر عدم نیاز به دارا بودن اجازه کار باشید.  این اجازه در صورتی برایتان صادر می گردد که:

- اداره مهاجرت تخمین بزند که رسیدگی به درخواست پناهندگی شما بیش از چهار ماه به طول خواهد انجامید
- شما از طریق ارائه مدارک شناسیی معتبر هویت خود را اثبات کرده باشید. یک مدرک هویت معتبر می بایست نشان دهد که نامتان چیست, تاریخ تولدتان چه زمانی است و کشوری که تابعیت آن را دارا هستید چه کشوری است. مدرک هویت همچنین می بایست عکسدار بوده و از سوی مقامات ذیصلاح کشورتان صادر شده باشد.

چنانچه دارای شرایط بالا باشید مدرکی مبنی بر اینکه دارای
AT-UND  هستید در کارت "ال ام آ" شما درج خواهد شد. AT-UND بصورت معمول تا زمانی که کشور را ترک کرده و یا اجاره کار و اقامت بگیرید دارای اعتبار است.

چنناچه دارای
AT-UND باشید می توانید خود را در نزدیکترین اداره کاریابی محل سکونتتان ثبت نام کنید. لیست مشاغل قابل درخواست و اطلاعات بیشتر در وب سایت اداره کاریابی سوئد موجود است.

کار در طی مدت زمانی که متقاضی پناهندگی هستید
زمانی که کاری پیدا می کنید می بایست مدرک
AT-UND خود را به کارفرما نشان دهید. کارفرمای شما موظف است به اداره مهاجرت اطلاع دهد که شما را به استخدام خود در آورده است. این گزارش به شعبه ای از اداره مهاجرت که نام شما در آن ثبت شده است تسلیم می شود. چنانچه از اداره مهاجرت کمک اقتصادی دریافت می کنید موظف هستید که میزان درآمد خود را به این اداره اطلاع دهید. شما همچنین می بایست با اداره مالیات تماس گرفته و تقاضای یک شماره ملی موقت (Samordningsnummer) کنید. شما برای اینکه بتوانید  بعدا و در صورت نیاز به تسلیم اجازه کار ثابت کنید که در زمانی که متقاضی پناهندگی بودید کار کرده و مالیات پرداخت کرده اید به این شماره ملی موقت نیاز دارید. شما همچنین به شماره ملی موقت چنانچه بیمار شده و قادر به رفتن به سر کار نباشد جهت دریافت حقوق بیماری از صندوق بیمه احتیاج دارید.

امکان تسلیم تقاضای اجازه کار
چنانچه به تقاضای پناهندگی خود پاسخ منفی بگیرید می توانید تقاضای اجازه کار تسلیم کنید. چنین تقاضایی را می توانید تنها از روزی که تصمیم اخراجتان قوت اجرایی پیدا کرده باشد تسلیم کنید. یک تصمیم زمانی قوت اجرایی پیدا می کند که مدت سه هفته از زمانی که متقاضی پناهندگی از تصمیم اداره مهاجرت و یا دادگاه اطلاع حاصل نموده گذشته باشد. تصمیم دادگاه عالی مهاجرتی بلادرنگ دارای قوت اجرایی است. اگر یک متقاضی پناهندگی از تصمیم اتخاذ شده اعلام رضایت نماید نیز آن تصمیم بلادرنگ قوت اجرایی خواهد یافت.

برای دریافت اجازه کار باید دارای چه شرایطی بود؟
اجازه کار در صورتی صادر می شود که:

- شما در زمان انتظار برای دریافت پاسخ خود حداقل بمدت شش ماه به کار اشتغال داشته اید و از زمان تسلیم تقاضا تا یکسال دیگر نیز قادر به ادامه اشتغال خود باشید
- - بتواند از طریق آن کار مخارج زندگی خود را تامین کند
- دارای گذرنامه ای باشد که تا پایان زمان مجوز کاری دارای اعتبار باشد
- شرایط استخدامی در سطح قراردادهای گروهی ضنفی در سوئد و یا در سطح معمول آن شغل یا رشته باشد
- سندیکای و اتحادیه صنفی مربوطه نظر خود را پیرامون شرایط استخدامی اعلام کرده باشد

شما می بایست حداکثر دو هفته پس از آنکه تصمیم اخراجتان از سوئد قوت اجرایی پیدا میکند تقاضای خود را تسلیم اداره مهاجرت نمایید. تقاضا می بایست به یکی از شعب اداره مهاجرت که دارای بخش صدور مجوز باشد تسلیم شود. شما می بایست همزمان با تسلیم تقاضا قادر به نشان دادن یک گذرنامه معتبر باشید و هزینه تسلیم تقاضا را نیز پرداخت کرده باشید.

این وظیفه کارفرماست که به اداره مهاجرت نشان دهد که شراطی استخدامی رعایت شده است. کارفرما این کار را از طریق تکمیل فرم
232011 که شما ضمیمه تقاضای خود می کنید انجام می دهد.

حق شکایت
تصمیم مخالفت با درخواست اجازه کار قابل شکایت به مرجع بالاتری نیست. در این صورت تصمیم قبلی مبنی بر اخراج و ممنوعیت ورود به قوت خود باقی است و شما موظف به ترک کشور هستید.

صدور  یک اجازه کار برای من به چه معنی است؟
اگر مدت استخدام محدود باشد دارنده کار اجازه کار و اقامت برای همان مدت دریافت می کند, این مدت برای هر بار می تواند حداکثر
2 سال باشد. در مدت 2 سال اول اجازه کار و اقامت وابسته به یک کارفرمای مشخص و بک شغل مشخص است. اگر اجازه کار و اقامت شما پس از گذشت دو سال تمدید گردد دیگر وابسته به یک کارفمای مشخص نیست, اما کماکان وابسته به یک ششغل مشخص است.

پس از
48 ماه می توانید اجازه اقامت دائم دریافت کنید. تصمیم اخراجی و ممنوعیت ورود قبلی شما تنها همزمان با دریافت اجازه اقامت دائم لغو می شود. اگر کار خود را از دست بدهید اداره مهاجرت می تواند در صورتیکه در طی مدت 3 ماه کار جدیدی پیدا نکنید اجازه اقامتتان را لغو نماید. در برخی موارد مجبور به تسلیم یک تقاضای کار جدید خواهید شد.

برای تصمیم اخراج من چه اتفاقی خواهد افتاد؟
تسلیم یک تقاضای کار به این معنی نیست که تهیه کردن مقدمات بازگشت شما به کشورتان متوقف شده است.  این بستگی به این دارد که تقاضای تسلیم شده از سوی شما تا چه حدی حائض شرایط باشد.  تصمیم اخراج شما حتی پس از صدور اجازه کار و اقامت به قوت خود باقی است. شما تا زمانی که دارای اجازه معتبر باشید می توانید در سوئد بمانید.  تصمیم اخراج شما زمانی اغو می شود که اجازه اقامت دائم خود را دریافت کنید.

اعضای خانواده مشمول چه مقرراتی خواهند شد؟
اعضای خانواده شما  می توانند برای همان مدتی که شما اجازه کار و اقامت دریافت کرده اید اجازه اقامت بگیرند.

منظور از اعضای خانواده افراد زیر می باشند:
- همسر, همزی (سامبو) و یا شریک زندگی ثبت شده
- فرزندان زیر
21 سال دارنده کار و نیز فرزندان زیر 21 سال همسر, همزی و یا شریک زندگی ثبت شده وی

برای اینکه فرزندان بالای
18 سال بتوانند بر این اساس اجازه اقامت دریافت کنند می بایست ثابت شود که آنان جهت امرار معاش خود وابسته به والدین می باشند.

آیا متقاضیان پناهندگی که پاسخ منفی دریافت کرده اند می توانند بر اساس قوانین جدید اجازه کار بگیرند؟
قوانین جدید تنها از روز
15 دسامبر 2008 قوت قانونی پیدا می کنند و تنها آن دسته از متقاضیان پناهندگی که تصمیم اخراجشان قوت اجرایی یافته باشد قادر به استفاده از آن هستند. تقاضای اجازه کار همچنین می بایست در مدت دو هفته پس از قوت اجرایی یافتن تصمیم اخراج تسلیم شود. در نتیجه آن دسته از متقاضیان پناهندگی که تصمیم اخراجشان قبل از روز اول دسامبر سال 2008 قوت اجرایی پیدا کرده باشد قادر به استفاده از قوانین جدید نخواهند بود.


 

 

www.stoc  2009.04.22

© 2008 Stockholmian. All rights reserved.
تمامی حقوق برای استکهلمیان محفوظ است. بیان شفاهی بخش یا تمامی یک مطلب از استکهلمیان در رادیو, تلویزیون و مشابه آن با ذکر واضح "استکهلمیان دات کام" بعنوان منبع مجاز است. هر گونه  استفاده  کتبی از بخش یا تمامی یک مطالب از استکهلمیان در سایتهای اینترنتی در صورت قرار دادن لینک مستقیم و قابل "کلیک" به آن مطلب در استکهلمیان مجاز بوده و در رسانه های چاپی نیز در صورت چاپ واضح "استکهلمیان دات کام" بعنوان منبع مجاز است.

uppehållstillstånd persisktalande persiskt persiska persisk persien perser migrationsverket migrationsminister iranskt iranska iransk iranier iran invandrarverket invandrarverk invandrare farsi asylsökande asyllagen asyllag asyl tehran teheran
ایران ایرانی تهران فارسی سوئد سوئدی استکهلم گوتنبرگ یوتوبوری مالمو مهاجرت وکیل اداره مهاجرت دادگاه مهاجرتی روادید ویزا